• Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

Define İşaretleri,Ermeni İşaretleri,::Define Çizme işareti

ermeni yılan işareti,kabartma yılan işareti,oyma yılan işareti,
Define İşaretleri,Yer zemininde çok simetrik yapılmış çizme işareti hemen boğaz kısmında küçük bir oyuk hemen üzerinde biraz daha büyük bir oyuk, hemen çevresinde mutlaka ikinci bir işaret olması gerekiyor iki yerde kesin çok yüklü gömü işareti. Sensörlü bilgisayarlı cihazlar ile bilir kişi tarafından izin alındıktan sonra tesbit keşifleri yapılması gerekir.

Define İşaretleri,Taş İşaretleri,:: ikili Balık işareti

balık işareti,ermeni balık işareti,rum balık işaretiDefine işaretleri,Mermer taşın üzerine hafif kıvrımlı geriye bakar şekilde iki tane balık işareti genelde hazır para anlamına gelmektedir. Kuyruk kısmı tarafında su birikintisi aranmalı çevresi derin arama cihazlarla mutlaka dikkatli bir şekilde bakılması gerekir.

Kabartma define İşaretleri,Kabartma Yılan İşareti,:: Define Yılan İşareti
cizme define işareti,cizme işaretinin anlamı,Kayada Kabartma Yılan İşareti,Kayaya kabartma olarak yapılmış yılan işareti, kafa kısmı içeride hafif kıvrılmış şekilde yakın dönem işareti.Kabartma Yılan Kesin altın gömüsü. Bilir kişi tarafından mutlaka incelenmesi gerekiyor. Hemen önü veya 10 metre çevresi.

Kayada Ayak İşareti,Ayak İşareti Anlamı:: Ayak İşareti mahzen

rum ayak işareti,oyma ayak işareti,define ayak işareti.

Ayak İşareti Anlamı,Ayak İşareti Mahzen İşareti,Zeminde sert kayaya yapılmış sag ayak işareti arazideki konumuna göre değerlendirilmelidir. Genelde ön kısmında giriş yada oda olma olasılığı çok yüksektir. Çok değerli bir işarettir hemen hemen her dönemde kullanılmıştır. Çeşitleri çok fazladır yöntemleri dönemlere göre değişmektedir. Bu tür yerlerde uzman bir bilirkişinin hedefe ulaşması çok zor değildir.

Sarma Yılan İşareti,Ermeni Yılan İşareti,:: Define İşaretleri Sarma Yılan

Emeni Yılan İşareti Birbirine sarma yılan işareti.önünde parmak Girecek kadar oyuk yılanların agızları hafif açık üç kıvrım şeklinde yapılmış yılan işaretlerinin çeşitleri çok fazladır kesinlikle yılanların duruş şekilleri arazide deki durumuna göre yorumlanmalıdır  genelde yılan işaretleri yığma çakıl,su gözdesi ve kayaların içersindedir bilirkişi tarafından arazide alan tarama ve derin arama cihazlarla hedefin bulunduğu alanın tesbiti yapılmalıdır.

Bizans İşaretleri,Bizans Oda Mezarları,Bizans Tünel Girişleri,::  Bizans Tünel Girişi
bizans tünel girişi,roma tünel girişi,mahzen girişi.

Bizans İşaretleri,Bizans Tünel Girişleri,Tahminen bizans döneme ait bir yapı dere yatağı kenarına yapılmış kenarları simetrik örülü taşlar iç kısmın üzerinde mermer blok giriş kısmınınderinligi içeri dogru iki mt yakın karşısındaki duvar horasanla kapatılmış gibi görünüyor ne amaç için yapıldığı bilinmiyor giriş olma ihtimali çok yüksek nereden geldiği bilinmiyor bu tür yerleri lütfen tahrip etmeyiniz size en yakın müze yetkililerine bilgi veriniz.

 

 Tümülüs Tünel Girişleri,Tümülüs Yapıları,Tumulus Odaları,:: Tumulus Kral Mezarı

tümülüs girişleri,öyük gişleri,timülüs giriş yönleri.


Timülüs Tünel Girişleri,Timilüs Yapıları,Dagın zirvesinde ormanlık alanda net bir yığma dolgu toprak bakış açısına göre sağ tarafından dere akmakta soylu bir mezar olduğu tahmin ediliyor gizemli mezarlar kitabında mezar yapıtlarına ait bilgileri bulabilirsiniz bu tür yerlerin bulgusuna raslandığında müze yetkillilerine kesinlikle bilgi verilmektedir.

 

Roma Kaya Mezarları,Kaya Mezarı Girişleri,Roma Oda Mezarları,:: Kral Kaya oda Mezarı

kaya mezarı girişi,kayamezarları,roma kaya mezarı.

 Roma Kaya Mezarları,Kaya mezarı Girişleri,Eski dönemlere ait kayalara yapılmış mükemmel işlemeler bu tür yerleri müze yetkililerine bilgi veriniz

 

Tuzaklı Oda Mezarları,Roma Ve Bizans Oda Mezarları:: Kaya Oda Mezarı

oda mezarı girişleri,yunan kaya mezarları.

Tuzaklı Oda Mezarları,Roma Ve Bizans Oda Mezarları,Kayalara adeta medeniyetin izleri kazınmış hala daha eski ihtişamını korumaktadır  bu tür işlemeli eski uygarlık izlerini geniş bir arkeoloji çalışmasıyla ne amaç ve ne için yapıldığını tesbit yapılmalı ve koruma altına alınmalıdır

:: Aile Kaya mezarı

kapalı kaya mezarı, kapalıoda mezarı,firigya mezarları.

 Yine sarp kayalara oyularak yapılmış adeta nedeniyetin görkemini ve ihtişamını yansıtmakta koruma altına alınıp gelecek nesillere aktarılmalı hala daha yapıldıgı gündeki gibi sağlam durmakta.bu türyerler kesinlikle koruma altına alınmadır

:: Birbirine Bakan Güvercinler işareti

ermani güvercin işareti,define güvercin işareti.

Hafif sarp bir yerde büyük kayaya yapılmış bir ağcın dallarına konmuş şekilde birbirine bakan iki kuş resmi ortasında misket büyüklüğünde oyuk bulunmaktadır işaretin ifade şekli ana kuş yavru kuşa yiyecek vermeyi ifade ediyor hemen yakınında bir küçük birde yakın çevresinde kayanın içinde büyük bir gömü olma ihtimali yüksek resmi kazı başvurunda bulunup alan tarama ve kayadan sinyal geçirebilen cihazlar ile tesbit çalışması yapılmalıdır

:: Kilise Mezarları işareti

ermeni kilise işareti,ermeni mahzen işareti,ermeni para mezarı.

Bu işaretler kiliseye bakan arazide sel felaketiyle ortaya çıkmış mükemmel işaretler altında yazılar bulunmakta büyük ihtimalle bölgedeki durumu anlatmaktadır büyük ihtimalle kiliseye ayit mezar odalarını ifade etmekte bilir kişiler tarafından görüntülü dedektörlerle incelenmesi gerekir.

 

:: Bizans Mezarı işareti

bizans oda mezarı, bizans mezar girişleri.toprak altından çıkmış süslemeli bir mermer taş devrilmiş şekilde mermer taşın üzerine nakış nakış işlenmis figürler taşın üzerindeki semboller altta oda bulunduğunu ifade ediyor.derin define dedektörleriyle tesbit yapılmalı mezar yapılarıyla ilgili geniş bilgileri GİZEMLİ MEZARLAR KİTABINDA BULABİLİRSİNİZ

 

:: Ermeni güvercin işareti

birbirine bakan iki güvercin resmi,definede güvercin resmi.

Bir kuş resmi daha bu bir işaretin yönlendirmesiyle toprak altından çıkan iki kuş birbirine bakar şekilde kuyruk kısımlarından kemer süsleme kenarlarda iki dilim yaprak üç dilim yaprak altında başka işaretlerinde olabileceği tahmin ediliyor bölge bilinmiyor emanetin altında olma ihtimali yüksek bilgisayarlı dedektörlerle bu gibi yerlerin tesbiti tam olarak yapılabilmektedir.

 

:: Kılınç işareti

Toprak altından çıkan tüfek ve kılınç işareti tüfek ok işaretiyle kılıcı gösteriyor bu işaretin anlama altında bir emanetin olduğunu ifade ediyor tüfeğin baktığı istikamettesbit yapılabilirse birde birde tüfeğin istikametinde olması gerekir tahminen ekip işi bu tür yerlerde resmi yetkililerden izin alınıp cihazlar ile çevrede tespit çalışması yapılmalıdır net bir gömü işaretidir

:: İstavroz Tünel işareti

Büyük bir kayada haç işareti bir metre büyüklüğünde tahminen hemen üzerinde daire şeklinde yapılmış başka bir işaret bu işaretin anlamı karşısında büyük kaya olması gerekiyor kayanın önünde yada içine doğru giden tünel aranması gerekmektedir izin alındıktan sonra cihazlarla tesbit yapılması gerekir

 

:: İstavroz işareti

Büyük bir kayaya yapılmış büyük bir haç işareti üzeri daire şeklinde kapatılmış diğer bir işaret haç işaretinin üzerinde olması dikkate alınırbir işaret olduğunu ifade etmektedir anlama karşısında başka büyük kayalık olması gerekmektedir

 

:: Kama işareti

Net bir kama işareti bu tür işaretler tamamen arazideki yapıya bağlı olarak değerlendirilmelidir bazen bulunduğu yerden bazende istikamet gösterdiği taraftan giriş olabilir genelde dere tarafı değerlendirilmelidir gösterdiği istikamette  ikinci bir işaret daha olması gerekmektedir

 

:: Tümülüs Höyük işareti

Yüksek bir dağın araziye hakim bölgesinde yığma toprak eski uygarlık kalıntıları nereden geldiği bilinmiyor bu tür yerleri kesinlikle müze yetkililerine bildirmek gerekir

::  Define El İşareti

Kayaya yapılmış sol el kapalı şekilde sadece işaret parmağı karşı tarafı göstermektedir altında üç haneli yazı bulunmaktadır kesin bir define işareti parmak mesafesi hesaplanıp izin çalışmaları tamamlandıktan sonra cihazlarla tesbitler yapılmalıdır ölçüm metrajları İŞARETLERİN SIRRI KİTABINDA bulunmaktadır

 

:: Ermeni Terazi İşareti

Büyük bir kayanın üzerinde mükemmel yapılmış net bir terazi işareti bu tür işaretler yorumlanması zor işaretlerdir bazende çok kolaydır örneğin;hemen bulunduğu yerde kayanın içinde olma ihtimali bazende arka kısımdaki daire şeklinde yapılmış olan kısım arka ratafı işaret etmektedir dikkatlice incelendiğinde üst kısımdaki küçük daire ölçüyü vermektedir derinde olma ihtimali çok yüksek arazi yapısına göre değerlendiriniz.

:: Tuzaklı Ok İşareti

Kabartma el işaretiyle bağlantılı işaret çok tehlikeli tuzaklı işareti ifade eden figürler bulunmaktadır sert büyük kayaya oyularak yapılmış izin alınarak arkeoloji kazı yapılarak cihazlarla tespit yapılmalıdır

 

:: Altın İşareti Sol El

Büyük bir kayaya yapılmış kabartma mükemmel bir el işareti etrafında başka işaretlerde bulunmaktadır tamamen krokili bir işaret tuzaklı ve tehlikeli bir işarettir

:: Topal Ayı rum işareti

Kayaya kabartma olarak yapılmış topal ayı işareti bu işaretin anlamı iki yerde gömü olduğunu ifade eder bölgede yakın çevresinde doğal mağrada büyük gömü kopuk ayağının parçasının bulunduğu yerde yarım metre gibi mesafede bir miktar para olması gerekmektedir genelde ayak işareti dere yatağının içindedir tabiki zamanla arazi yapısı değişmediyse

:: Sarma Yılan Ermeni İşareti

Yine kapartma olarak yapılmış sarma yılan üç kıvrımlı ancak ön kısmında bu kez istavroz kullanılmış kayanın içersine koyulmuş bir gömü kapağının oldugu yeri bulmak tamamen bilir kişilik cihazların bulma olasılığı çok düşük

 

:: Kesik Sol El işareti

Net yapılmış oyma bir el işareti dikket edilirse işaret parmağının yarısı yok işaret parmağı istikametinde ikinci bir işaret aranmalıdır eğer bulanamamışsa parmağın diğer kalan yarısı ölçülerek hesaplanan mesafe bilgiyi doğrulamak  için alan tarayıcı ve cihazlarla netleştirilmelidir ölçüm birimleri ise İŞARETLERİN SRRI adlı kitapta bulabilirsiniz

:: Tavuk Civciv işareti

Kolay ve çabuk alınabilir paralardır asıl diğer para bulunması çok zordur oldukça yüklü miktardadır tahmini bir ölçü verecek olursak yirmi metre önünde yada genelde arka kısmında toprak seviyesinin altında kayanın içindedir

:: Rum Mahzen İşareti

Kayanın yüzeyinde çok dikkat çekmeyen net bir şekilde yapılmış küçük üçgen işareti buna küçük mahsen işareti ve net bir azınlıkların giderken koyduğu gömülerdir genelde kayanın içindedir.

::  Kaya Mezarı işareti

Yaklasık yirmi metre yüksek bir kayanın yüzeyine yapılmış 40*60 büyüklüğündeki oyma işaret hemen altında işaretli çizimin içinde olduğu tahmin ediliyor kaya mezarı olma ihtimali çok yüksek

:: Roma işareti

Yerde zeminde döşenmiş şekilde daire şeklinde yapılmış işaretler kenarlarında süsleme semboller bu tür yerleri lütfen tahrip etmeyiniz ve en yakın müze yetkililerine haber veriniz

:: Lidya Kaya Mezarları

kayalara yapılmış kare içersinde kabartma figürleri ve savaş tasvirleri buna benzer işaretler genelde eski uygarlıklara ait kaya yada oda mezarlarıdır kesinlikle tahrip etmeyiniz bu tür yerleri böldeki müze yetkililerine bilgi veriniz

:: Deve İşareti

Yüksek dağlık bölgede büyük kayaların üzerinde yontularak şekil verilmiş deve işareti kayaların üzerinde çömelmiş şekilde durmakta çok eski uygarlıklara ait olduğu tahmin ediliyor neyi ifade ettiği bilinmiyor

 

:: Kilise Mahzen İşareti

Traşlanmış büyük bir kayanın yüzeyine oyma olarak yapılmış haç işareti üst köşesi içeri kıvrık aşağı ucunda haça bağlantılı üçgen işareti kayanın içinde kesin mahsen işareti yerden yüksekliği tahmini dört metre kadar

::  Mezar taşları işareti

Düz bir arazi üzerinde karşılıklı iki tane dikili kaya üzerinde haç işaretleri ortasında mezar bu tür yerleri tahrip etmeyiniz

:: Üçgen İşareti

Yerde zeminde sağlam kayaya yapılmış lale şeklindek haç işareti resme bakarken sağ tarafta küçük üçgen ve üst kısmında hafif oyulmuş daire bu işaretlerin genel anlamı mezarı ifade etmektedir bilirkişi tarafından incelenmesi gerekir

:: Rum Oda Mezarı

Yerde zeminde sağlam kayaya yapılmış haç işareti ortası oyma yapılmış hemen üst kısımlarında ince tonlarda yapılmış yazı karakterleri ve şekiller hemen olduğu yer ve çevresi izin alındıktan sonra boşluk bulabilme özelliği bulunan dedektörlerle incelenmeli

 

 :: Kilise Mahsenleri işareti
 

 

son derece mükemmel bir işaret yaklaşık iki metre büyüklüğünde yere doğru dikey gömülmüş taşın üzerinde sandık şekli verilmiş karenin içinde iki güvercin birbirine bakar şekilde oda içinde kesin hazine işareti bu tür işaretler genelde odaları kayanın içindedir tünelden girişi bulunması gerekmektedir yakınlarında su var ise suyun bulunduğu taraftan girişi vardır kiliseye bağlı bir işarettir.